VÅRA TJÄNSTER

Privatperson

Alla företag lever i en föränderlig värld och är i konstant behov av ny utveckling. Idag är datorer och datanätverk en stor del av många företags verksamhet, därför är det viktigt att kunna erbjuda långsiktiga lösningar med en certifierad standard. Vi på Optotech erbjuder den nyaste tekniken av nätverkstrafik och har lagt stor vikt på såväl kvalitet som estetiskt utförande. Optotech åtar sig ett helhetsansvar för att ni skall känna trygghet i att era intressen bibehålls och levereras med högsta tänkbara kvalitet. Vårt mål är att er verksamhet skall fortgå utan hinder genom att avlasta er med vår expertis.

Företaget

Vi på Optotech arbetar med ett flertal kommuner och är en flexibel partner som erbjuder totallösningar med allt från projektering, installation av kabelnät till fungerande nätverkstrafik. Vi åtar oss även analys och felsökning på kabelnät, koppar/fiber samt nätverkstrafik. När ni anförtror oss med ert uppdrag kan ni lita på att vi har en genomtänkt och genomförbar plan inkluderat allt från projektering, blåsning och installation till dokumentation och slutbesiktning. Utöver detta sköter vi kontakt och koordinering med kommunikationsoperatör, nätägare samt våra underentreprenörer. Att kunna garantera ett säkert och professionellt arbete är en självklarhet för oss och precis som i samtliga verksamhetsområden hos Optotech AB är det kvalificerad teknik och långsiktiga lösningar som gäller.

Kommunen

Alla företag lever i en föränderlig värld och är i konstant behov av ny utveckling. Idag är datorer och datanätverk en stor del av många företags verksamhet, därför är det viktigt att kunna erbjuda långsiktiga lösningar med en certifierad standard. Vi på Optotech erbjuder den nyaste tekniken av nätverkstrafik och har lagt stor vikt på såväl kvalitet som estetiskt utförande. Optotech åtar sig ett helhetsansvar för att ni skall känna trygghet i att era intressen bibehålls och levereras med högsta tänkbara kvalitet. Vårt mål är att er verksamhet skall fortgå utan hinder genom att avlasta er med vår expertis.

OM OSS

Optotech är en ledande leverantör i Halland av tekniska tjänster inom IT-Infrastruktur utbyggnad, underhåll och uppgraderingstjänster.

Optotech AB startade 2001 med ambition att snabbt bli en komplett nätbyggare av kabelnät för Data och Telekommunikation med fokus på bredband och opto-skarvning. Vi erbjuder totallösningar från projektering, installation av kabelnät till fungerande nätverkstrafik. Vi åtar oss även analys och felsökning på kabelnät, koppar/fiber samt nätverkstrafik.

Vår vision är att alltid försöka överträffa oss själva, bibehålla en mycket hög standard på de projekt vi är involverade i och ansvariga för. Att ta oss tid och lyssna på våra kunder för att erbjuda lösningar som överträffar deras förväntningar.

MILJÖPOLICY

Optotech skall varje år minska miljöpåverkan och arbeta mot en hållbar utveckling genom att ständigt verka för miljöanpassade lösningar. Detta innebär att vi skall:
•	Öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda om kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter i vår verksamhet.

• Öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda om kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter i vår verksamhet.

•	I ökad utsträckning köpa in miljöanpassade produkter och tjänster och ställa miljökrav på leverantörer.

• I ökad utsträckning köpa in miljöanpassade produkter och tjänster och ställa miljökrav på leverantörer.

•	Följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten.

• Följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten.

Kontakt

Maila eller ring oss

Adress:

Pollengatan 8

432 48 Varberg
Avfart 55, Varberg Nord

Telefon:

0340-500 450

Växel öppettider:

Mån-Tor: 08-00-12.00, 13.00-17.00
Fre: 07:00-12:00, 13:00-16:00

 

Kontakta oss