Optotech är en ledande leverantör i Halland av tekniska tjänster inom IT-Infrastruktur utbyggnad, underhåll och uppgraderingstjänster.

Optotech AB startade 2001 med ambition att snabbt bli en komplett nätbyggare av kabelnät för Data och Telekommunikation med fokus på bredband och opto-skarvning. Vi erbjuder totallösningar från projektering, installation av kabelnät till fungerande nätverkstrafik. Vi åtar oss även analys och felsökning på kabelnät, koppar/fiber samt nätverkstrafik.
Vår vision är att alltid försöka överträffa oss själva, bibehålla en mycket hög standard på de projekt vi är involverade och ansvariga för.
Att ta oss tid och lyssna på våra kunder för att erbjuda lösningar som överträffar deras förväntningar.