Vad är egentligen fiber?

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas mindre än ett hårstrås diameter (9µm). Dessa glastrådar är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren “översätter” ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. Den vanligaste ljusvåglängderna varierar mellan 1310-1550 nanometer, d.v.s. infrarött ljus.

Vad är fördelarna med fiber?

  • Fibernät och fibertekniken har en hög driftsäkerhet och mycket höga överföringshastigheter av datatrafik.
  • Inga elektriska störningar kan uppstå via kabeln då den inte är elektriskt ledande, dessa problem är inte helt ovanliga i kopparnäten.
  • Fiberteknik klarar av att föra fram datatrafiken betydligt längre än vad koppartekniken gör vilket t.ex. är bra när man bygger områdes- eller stamnät.

Men trådlöst då, 4G, 5G?

Det flesta experterna är överens, mobilkommunikation är ett bra komplement men fiber kommer att ha högre kapacitet och säkrare kommunikation. Att den är säkrare utgörs av att det är en fast förbindelse som inte påverkas av antalet användare, avstånd eller väderförhållanden. detta är viktigt då man använder strömmande tjänster (onlinespel, tv, telefoni) där responstiden inte bör variera vilket då kan leda till avbrott eller släpande bild.