Kommunen

Vi på Optotech arbetar med ett flertal kommuner och är en flexibel partner som erbjuder totallösningar med allt från projektering, installation av kabelnät till fungerande nätverkstrafik. Vi åtar oss även analys och felsökning på kabelnät, koppar/fiber samt nätverkstrafik. När ni anförtror oss med ert uppdrag kan ni lita på att vi har en genomtänkt och genomförbar plan inkluderat allt från projektering, blåsning och installation till dokumentation och slutbesiktning. Utöver detta sköter vi kontakt och koordinering med kommunikationsoperatör, nätägare samt våra underentreprenörer. Att kunna garantera ett säkert och professionellt arbete är en självklarhet för oss och precis som i samtliga verksamhetsområden hos Optotech AB är det kvalificerad teknik och långsiktiga lösningar som gäller.

Privatperson

Som privatperson är fiber en säker investering för framtiden. När vi installerar fiber till hemmet (ett FTTH-nät) ger det er snabbare surf, ökat utbud av tjänster samt en ökning i fastighetens marknadsvärde. Allt eftersom vi ställer högre krav på bildkvalitet på tv:n till hypersnabbt internet krävs det ett högkvalitativt datanätverk i bostäder. Att få sitt hem anslutit med fiber är den enda framtidssäkra tekniken för “den digitala motorvägen” som banar vägen för ett mycket snabbt bredband, telefoni, TV m.m. Ett FTTH-nät har den kapacitet som dagens och framtidens multimediastjänster kräver.

Företaget

Alla företag lever i en föränderlig värld och är i konstant behov av ny utveckling. Idag är datorer och datanätverk en stor del av många företags verksamhet, därför är det viktigt att kunna erbjuda långsiktiga lösningar med en certifierad standard. Vi på Optotech erbjuder den nyaste tekniken av nätverkstrafik och har lagt stor vikt på såväl kvalitet som estetiskt utförande. Optotech åtar sig ett helhetsansvar för att ni skall känna trygghet i att era intressen bibehålls och levereras med högsta tänkbara kvalitet. Vårt mål är att er verksamhet skall fortgå utan hinder genom att avlasta er med vår expertis.